Jak již zde bylo řečeno, k dotvoření té opravdové vánoční atmosféry je zapotřebí také libozvučné melodie vánočních koled. Na těchto stránkách naleznete možnost si některé vánoční koledy přehrát nebo stáhnout do vašeho počítače, naleznete zde i noty pro případ, že by jste si chtěli vaše oblíbené vánoční koledy zahrát i doma a proto tu nesmí chybět také texty vánočních koled. Ty jsme zde pro vás připravili také.

Vánoční koledy - Texty

Chtíc, aby spal

Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi matka, jež ponocovala, miláčkovi, spi nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh, přeje ti v lásce celý ráj, pozemský luh.

vanocni koledy Dřímej, to matky žádost je, holubičko, v tobě se duše raduje, ó perličko, nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest, velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd.

Ó, lilie, ó fialko, ó růže má, dřímej má sladká útěcho, zahrádko má, labuti má a loutno má, slavíčku můj, dřímej má harfo líbezná, synáčku můj.

Miláčku spi a zmlkněte, andělové, před Bohem se mnou klekněte, národové, sestoupil v pravdě boží syn, na naši zem, přinesl spásu, pokoj svůj, národům všem.

Byla cesta, byla ušlapaná

Byla cesta, byla ušlapaná, kdo ju šlapal, kdo ju šlapal? Matka Krista Pána.

Postřetla ju tam svatá Alžběta, kam ty kráčíš, kam ty kráčíš, sestřičko má milá?

Kráčím, sestro, kráčím do kostela, poslúchať mše, poslúchať mše, svatého nešpora.

Nechoď sestro, nechoď do kostela, povídajú, povídajú, že porodíš syna.

Máš ho zrodit na ty slavné hody, když zamrznú, když zamrznú, ve studénkách vody.

A co by to za novina byla, kdyby panna, kdyby panna syna porodila.

Porodila v ty vánoční hody, co zamrzly, co zamrzly všecky všady vody.

Není ptáčka, není křepelice, samé zimy, samé zimy, samé metelice.

Enem jedna voda nezamrzla, kde Maria, kde Maria pro vodu chodila, by Ježíšku, by Ježíšku kúpel udělala.

Rolničky

Sláva, už je sníh, jedem na saních, kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich.

Kouká na syna, uši napíná… Co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná?

vanocni koledy Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, Vánoce a sníh.

Zvonky dětských let, rozezvoňte svět! Těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět!

Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka: Vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká.

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda Mráz? Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, Vánoce a sníh.

Jak jsi krásné neviňátko

Jak jsi krásné neviňátko, prostřed bídy nebožátko, před tebou padáme, dary své skládáme.

Já ti nesu dvě kožičky, by zahřáli tvé nožičky, já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.

Já ti nesu veselého, beránka ze stáda svého, s ním si můžeš hráti, libě žertovati.

A co my ti nuzní dáme, darovati co nemáme, my ti zadudáme, písně zazpíváme.

Pastuškové mu dudají, zvuky dud sa rozléhají, slavně dudy dujú, všeci prozpěvujú.

Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko! S tebou se loučíme, Bohu poroučíme.

Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se!

Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se!

Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzít Bůh na se, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se!

Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se!

Veselé vánoční hody

Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy, o tom co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko

o tom co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.

Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi mu svítí hvězdičky. Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo's nahé a nic nemáš, děťátko.

Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo's nahé a nic nemáš,děťátko.

Přišli chudí pastouškové, zpívali jsou chvály nové, vítej nám, králi andělský králi, tebe jsme zdávna žádali, děťátko.

vítej nám, králi andělský králi, tebe jsme zdávna žádali,děťátko.

My s nimi také zpíváme, k betlémské chýši spěcháme, vítej milý pacholíčku, Synu Boží, náš bratříčku, děťátko.

Vítej milý pacholíčku, Synu Boží, náš bratříčku, děťátko.

Štědrý večer nastal

Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal, koledy přichystal, koledy přichystal.

Panímámo vstaňte, panimámo vstaňte, koledu nám dejte, koledu nám dejte.

Panimáma vstala, panimáma vstala, koledu nám dala, koledu nám dala.

Purpura

Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní, nikdo si nevšímá, že život mění se v dým.

Snad jenom v podkroví básnici bláhoví pro ni slzy roní, hrany ji odzvoní rampouchem křišťálovým.

Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní, rychle skloní, a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc.

Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní, po ní k nám vklouzlo to tajemné kouzlo Vánoc

Nesem Vám noviny

Nesem vám noviny, poslouchjete, z betlémské krajiny, pozor dejte. /:Slyšte je pilně a neomylně:/, rozjímejte.

Syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána. /: Jej ovinula a zavinula :/ plenčičkama.

K němužto andělé z nebe přišli, i také pastýři jsou se sešli. /: Jeho vítali, jeho chválili, :/ dary nesli.

Anděl Páně jim to sám přikázal když se jim na poušti všem ukázal, /: k Betlému jíti, neprodlévati :/ hned rozkázal.

Ejhle, při Kristovu narození stal se div veliký v okamžení, /: neboť noc tmavá se proměnila :/ v světlo denní.

Andělé v oblacích prozpěvují, narození Páně ohlašují, /: že jest narozen, v jeslích položen, :/ oznamují.

My také, křesťané, nemeškejme, k těm svatým jesličkám pospíchejme, /: Ježíše svého, Pána našeho :/ přivítejme.

Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, který se narodil z čisté Panny, /: pohlédni na nás a přijmi od nás :/ tyto dary.

Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky, krásné Jezulátko, kvítku rajský, /: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :/celý krásný.

Tak jsi svůj lid sobě zamiloval, žes i pro něj sebe nelitoval, /: setoupil jsi z nebe, abys jen sebe :/ obětoval.

Přijmi ty nábožné dary od nás, milostivý Králi a Pane náš. /: Svoje poddané, tobě oddané :/ ty dobře znáš.

Děkujem ti za tvé narození, které nám přineslo vykoupení, /: na které jistě čekalo lidské :/ pokolení.

Žádáme srdečnou zkroušeností, by jsi nás uvedl do radosti, /: tam, kde přebýváš, slávy požíváš :/ na věčnosti.

Tichá noc

Tichá noc, svatá noc jala lid v blahý klid. Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí, hvězdy při svitu u jeslí dlí, v nichž malé děťátko spí, – v nichž malé děťátko spí.

Tichá noc, svatá noc! Co anděl vyprávěl, přišed s jasností v pastýřův stan, zní již s výsosti s všech země stran: „Vám je dnes Spasitel dán, přišel Kristus Pán.“

Tichá noc, svatá noc! Ježíšku na líčku boží láska si s úsměvem hrá, zpod zlaté řasy k nám vyzírá, že nám až srdéčko plá, vstříc mu vděčně plá.

Pásli ovce Valaši

Pásli ovce Valaši při betlemskom salaši. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Anjel sa jim ukázal, do Betléma isť kázal. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Vstaňte hore a chodťe, Pána Krista najdete. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Najdete ho v jesličkách vinutého v plienočkách. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Maria ho kolébá, a Josef mu tak zpieva: Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

Na husličkách jujuju, a na gajdách dududu. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.